TÉMATA KONFERENCE

V průběhu konference budou postupně otevírána témata z navazujících oblastí:

EU FINANCOVÁNÍ

možnosti podpory a rozvoje pedagogů, vzdělávacích metod i materiálního vybavení škol – aktuální dostupné zdroje financování z prostředků evropských i národních dotačních titulů a možnosti podpory při podávání žádosti, řízení projektu, v administrativě i při ukončení projektů

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ A SPOLUPRÁCI

nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení nejen v projektech, ale i v každodenní školní praxi

ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

rozvoj kompetencí pedagogů pro inovaci a zavádění nových metod výuky – témata budou zaměřena na takové metody výuky, které aktuálně jsou nebo budou podporovány z národních i evropských finančních zdrojů

BEZPEČNOST A ROZVOJ ICT

rozvoj ICT prostředí škol a bezpečné užívání moderních technologií při přípravě práci pedagogů, komunikaci a spolupráci, ale i pomůcek a technického vybavení školy při každodenní výuce

SPECIALIZOVANÉ UČEBNY

rozvoj materiálního vybavení škol pro inovaci i zavádění nových metod výuky – prezentace budou zaměřeny na vybavení, jehož pořízenáí aktuálně je nebo bude podporováno z národních i evropských finančních zdrojů

SPECIÁLNÍ HOSTÉ

Karel Hulec z technologické společnosti Solirax, která vyvíjí „operační systém“ pro virtuální realitu.

CO ÚČASTÍ NA KONFERENCI ZÍSKÁTE?

Informace, doporučení a zkušenosti ze souvisejících oblastí financování
a rozvoje kompetencí pedagogů, materiálního vybavení škol v podobě učeben fyziky, chemie, robotiky, 3D, průmyslové automatizacei a virtuální reality. Seznámíte se i s bezpečnou ICT infrastrůkturou:
Informace, doporučení, zkušenosti
z praxe

• FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ •
• Dotační příležitosti a možnosti financování
• Praktické aspekty čerpání a řízení EU projektů
• Nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů

• SPECIALIZOVANÉ UČEBNY•
• Pomůcky pro rozvoj polytechnického vzdělávání
• Laboratoře chemie a fyziky
• Učebny robotiky
• 3D učebny
• Učebna virtuální reality
• Učebna průmyslové automatizace a jiné

• ROZVOJ KOMPETENCÍ A METOD VÝUKY •
• Úskalí a možnosti využití metody CLIL
• Rozvoj matematického a logického myšlení hrou

• Deskové hry
• ÚDiF, neboli Úžasné Divadlo Fyziky
• Týmová spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností - TOGLIC

 • INFORMACE

  Možnost využít příležitosti dnešní doby je zcela závislá na informacích, které máme k dispozici.

 • ZKUŠENOSTI

  "Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu."
  (Oskar Kokoschka, malíř, grafik)
  U dobrých partnerů i zdarma. :-)

 • NÁSTROJE

  Vhodné nástroje pro spolupráci a řízení samy práci neudělají, ale mohou hodně pomoci.

 • PODPORA

  "Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat."
  (Sogyal Rinpoche, tibetský duchovní)

08:00-08:45 Prezence účastníků
08:45-09:05 Přivítání účastníků, představení programu, přednášejících a partnerů
09:05-09:35 Dotační příležitosti a možnosti financování rozvoje škol v období 2014-2020,
Praktické aspekty projektové žádosti, čerpání a ukončení projektu

(Econet openfunding, s.r.o.)
09:35-10:05 Jak využít Microsoft cloud: zdarma a naplno - nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů i pro každodenní školní praxi.
( SoftwareONE Czech Republic s.r.o.)
10:05-10:35 Neos VR Classroom: vzdělávací platforma postavená na virtuální realitě
(Cogni VR)
10:35-10:50 Přestávka, občerstvení, diskuze s partnery
10:50-11:20 Umíme efektivně ochránit školní síť i studenty před nevhodným obsahem
(ZyXEL communications czech s.r.o.)
11:20-11:50 Výroba přímo ve školních lavicích s automatizační jednotkou SAM
(Sidat s.r.o.)
11:50-12:10 Přestávka, diskuze s partnery
12:10-12:40 Týmová výuka s tablety ve třídě
(Toglic)
12:40-13:10 Vybavení pro výuku přírodovědných oborů
(Edufor s.r.o.)
13:10-13:30 Rozvoj matematického a logického myšlení hrou, deskové hry
( Gaulent solutions & innovations, s.r.o.)
13:30-13:50 Zavádíme a rozvíjíme CLIL - náměty pro inspiraci a možnosti DVPP v šablonách
(Channel crossings s.r.o.)
13:50-14:00 Závěr konference, diskuze s partnery
14:00-14:30 Oběd

TERMÍNY A MÍSTA

Děkujeme za vaší účast a povzbuzení do dalších vzdělávacích aktivit společně s vámi.
Nahraný obrázek

PRAHA

27. září 2016
09:00 – 14:00 hod

Základní škola Dědina
Žukovského 580/6
Praha 6

REGISTRACE UZAVŘENA

Účast na konferenci je bezplatná.
Nahraný obrázek

HRADEC KRÁLOVÉ

11. října 2016
09:00 – 14:00 hod

Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32/6
Hradec Králové

REGISTRACE UZAVŘENA

Účast na konferenci je bezplatná.
Nahraný obrázek

ÚSTÍ NAD LABEM

12. října 2016
09:00 – 14:00 hod

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118
Ústí nad Labem

REGISTRACE UZAVŘENA

Účast na konferenci je bezplatná.
Nahraný obrázek

KARLOVY VARY

13. října 2016
09:00 – 14:00 hod

Hotel Dvorana
Chebská 394/44
Karlovy Vary

REGISTRACE UZAVŘENA

Účast na konferenci je bezplatná.
Nahraný obrázek

BRNO

18. října 2016
09:00 – 14:00 hod

Orea Hotel Voroněž I
Křížkovského 47
Brno

REGISTRACE UZAVŘENA

Účast na konferenci je bezplatná.
Nahraný obrázek

OSTRAVA

19. října 2016
09:00 – 14:00 hod

Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6
Ostrava 2

REGISTRACE UZAVŘENA

Účast na konferenci je bezplatná.

PARTNEŘI KONFERENCE

Za spolupráci při přípravě konference patří naše poděkování všem partnerům a hostům:

Fotopříběh

Kontaktujte nás: