microsoft

Microsoft – hodina kódování

Hodina kódu je celosvětová akce, které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa. Kdokoliv může zorganizovat svoji akci v rámci Hodiny kódu. Jsou k dispozici jednohodinové výukové programy. Nejsou požadované žádné předchozí zkušenosti. Určeno pro věk od 4 do 104. 198,474 Akcí Hodiny kódu na celém světě Více na https://hourofcode.com/us/cs.   Jsme[…]